Privacybeleid

Uw privacy is zeer belangrijk voor ons en onze onderzoekspartner, Service Management Group, Inc. We willen dat u bij het invullen van onze webenquête volledig erop kunt vertrouwen dat uw privacy wordt gerespecteerd. Deze privacyverklaring bevat onze procedures voor onlineprivacy en is van kracht sinds juli 2009.

Gegevens die we verzamelen

Voor deze enquête verzamelt onze onderzoekspartner gegevens die persoonsgegevens kunnen bevatten (zoals uw naam of e-mailadres), transactiegegevens (zoals gegevens van de kassabon van een restaurant) en uw antwoorden op de enquêtevragen.

We verzamelen ook automatisch gegevens over uw computer (IP-adres en domein), webbrowser en besturingssysteem (systeeminstellingen) met behulp van standaardhulpmiddelen voor gegevensverzameling, zoals cookies, webbakens en webserverlogboeken.

We gebruiken of openbaren uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden. Wij en onze onderzoekspartner nemen geen contact met u op, tenzij u hierom nadrukkelijk vraagt of als contact nodig is om de integriteit van het enquêteproces te controleren.

Gebruik van uw persoonsgegevens

In het algemeen gebruiken we alle verzamelde gegevens voor:

  • Onderzoeksdoeleinden,
  • Afhandeling van bonussystemen, en
  • Overige dagelijkse bedrijfsdoeleinden, zoals klantenservice, beheer van enquête-integriteit, en websitebeheer.

We gebruiken automatisch verzamelde gegevens voor websitebeheer om ervoor te zorgen dat onze enquêtes goed werken op alle computers en om fraude of andere ongepaste antwoorden op enquêtevragen te helpen detecteren. Voor rapportages en analyses gebruiken we samengevoegde gegevens die niet herleidbaar zijn tot u of uw computer.

Openbaarmaking van persoonsgegevens

We maken uw persoonsgegevens aan niemand openbaar, tenzij:

  • De openbaarmaking nodig is om een bonusregeling af te handelen,
  • U ons vraagt contact op te nemen of anderszins nadrukkelijk toestemming geeft voor openbaarmaking,
  • De gegevens openbaar worden gemaakt aan derden die services voor ons uitvoeren (maar onze serviceproviders mogen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor hun eigen doeleinden),
  • De openbaarmaking wettelijk vereist is (bijvoorbeeld in een reactie op een dagvaarding) of nodig is om fraude te voorkomen, de integriteit van de enquête te garanderen, wettelijke rechten af te dwingen en dergelijke, of
  • De openbaarmaking verband houdt met een overdracht van onze bedrijfsmiddelen.

Deelname aan deze enquête is vrijwillig. Vul de enquête niet in, maar neem contact met ons op via onderstaand adres als u zich zorgen maakt over de manier waarom gegevens worden verzameld.

Gegevensbeveiliging

We hebben redelijke technische, fysieke en administratieve veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of verlies.

Internationale overdrachten

Deze website wordt beheerd in de Verenigde Staten. Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt, kunnen door u verstrekte gegevens worden overgebracht naar de Verenigde Staten of andere landen waarin onze bedrijven zich bevinden. We stellen redelijkerwijs alles in het werk om de persoonsgegevens te beschermen die we op alle locaties overdragen.

Wijzigingen in privacyverklaring

Als we in de toekomst onze procedures wijzigen, publiceren we een bijgewerkte privacyverklaring. Wijzigingen hebben geen betrekking op eerder verzamelde gegevens, tenzij we u hiervan op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden om hiervoor geen toestemming te verlenen.

Vragen

Als u nog vragen hebt over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met: SMG Privacy Office, 1737 McGee, Kansas City, MO, 64108.