ยินดีต้อนรับสู่การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า Hard Rock Cafe ข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาของคุณมีความสำคัญสำหรับเราอย่างยิ่ง ขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาเพื่อทำแบบสำรวจของเรา

/ /

: