Chân thành cảm ơn bạn đã đồng ý tham gia cuộc Khảo Sát Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Hard Rock Cafe. Chúng tôi vô cùng biết ơn những ý kiến đóng góp của bạn cũng như thời gian bạn đã dành ra để trả lời khảo sát này.

/ /

: