ขอเรียนให้ทราบว่าเมื่อคุณเข้ามาทำการสำรวจผ่านเว็บไซต์นี้ ข้อมูลการเข้ามาทำการสำรวจรวมทั้งข้อมูลคอมพิวเตอร์อย่างเช่น ที่อยู่ IP และ โดเมน ของคุณจะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะใช้เฉพาะแบบสำรวจของเราเท่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ของการวิจัยทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการสำรวจมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ และเพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราด้วย รายละเอียดนโยบายทั้งหมดจะถูกระบุเอาไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งคุณสามารถคลิก "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ทางด้านมุมขวาล่าง เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ การกดปุ่ม"ต่อไป" ย่อมหมายถึงคุณยอมรับให้ทางเรามีการจัดเก็บข้อมูลการเข้ามาสำรวจของคุณผ่านระบบเทคโนโลยี เมื่อคุณพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นในแบบสำรวจ กรุณากดปุ่ม "ต่อไป" เพื่อเริ่มเข้าสู่การทำแบบสำรวจ