นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญต่อเราและพันธมิตรการวิจัยของเรา Service Management Group, Inc. เป็นอย่างมาก เราต้องการให้คุณมีส่วนร่วมในการสำรวจออนไลน์ด้วยความมั่นใจว่าความเป็นส่วนตัวของคุณจะได้รับความเคารพ คำแถลงด้านความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อกรกฎาคม 2009

ข้อมูลที่เราทำการเก็บ

ในการทำการสำรวจนี้ พันธมิตรการสำรวจของเราจะเก็บข้อมูลซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนตัว (เช่น ชื่อหรืออีเมลของคุณ) ข้อมูลการทำธุรกรรม (เช่น ข้อมูลจากใบเสร็จของร้านค้า) รวมถึงคำตอบของการสำรวจของคุณ

เรายังทำการเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ (ที่อยู่ IP และโดเมน) เบราว์เซอร์อินเตอร์เน็ต และระบบปฏิบัติการของคุณ (การตั้งค่าระบบ) โดยใช้เครื่องมือการเก็บข้อมูลมาตรฐาน เช่น คุกกี้ การบันทึกเว็บบีคอนและเว็บเซิร์ฟเวอร์

เราจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เราและพันธมิตรการสำรวจของเราจะไม่ติดต่อคุณ เว้นว่าคุณจะแสดงเจตจำนงว่าต้องการเช่นนั้น หรือในกรณีที่ต้องทำการติดต่อเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการสำรวจ

การใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ

โดยทั่วไปแล้ว เราจะใช้ข้อมูลทั้งหมดที่เราทำการเก็บเพื่อ:

  • วัตถุประสงค์การสำรวจ
  • การสนองตอบแรงจูงใจ และ
  • วัตถุประสงค์ทางธุรกิจทั่วๆ ไป เช่น การบริการลูกค้า การจัดการความถูกต้องของการสำรวจ และการจัดการเว็บไซต์

เราใช้การเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติสำหรับการจัดการเว็บไซต์ เพื่อให้แน่ใจว่าการสำรวจของเราสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง และเพื่อช่วยในการตรวจจับการหลอกลวง หรือการตอบแบบสำรวจที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ เราใช้การรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของคุณ หรือคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับการรายงาน และการวิเคราะห์

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับใคร เว้นแต่:

  • การเปิดเผยนั้นจำเป็นต่อการสนองตอบแรงจูงใจ
  • คุณร้องขอให้มีการสื่อสารเพื่อติดตามผล หรือยินยอมต่อการเปิดเผยข้อมูลนั้น
  • เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สามที่ให้บริการต่อเรา – แต่เราห้ามไม่ให้ผู้ให้บริการของเรานำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้เพื่อสนองตอบวัตถุประสงค์ของตนเอง
  • การเปิดเผยนั้นเป็นไปเพื่อสนองตอบความต้องการของกฎหมาย (เช่น หมายศาล) หรือเพื่อการป้องกันการหลอกลวง จัดการความถูกต้องของการสำรวจ บังคับใช้สิทธิทางกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน หรือ
  • การเปิดเผยนั้นเกี่ยวกับการถ่ายโอนทรัพย์สินของธุรกิจของเรา

การมีส่วนร่วมในการสำรวจนี้เป็นไปตามความสมัครใจ ถ้าคุณมีข้อข้องใจใดๆ เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล โปรดระงับการทำแบบสำรวจ และติดต่อเราตามที่อยู่ด้านล่าง

การรักษาความปลอดภัยข้อมูล

เราได้นำมาตรการการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิค ทางกายภาพ และทางการบริหารจัดการ มาใช้ เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือความสูญเสีย

การถ่ายโอนระหว่างประเทศ

เว็บไซต์นี้ดำเนินกิจการในสหรัฐอเมริกา ถ้าคุณอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่าข้อมูลใดๆ ที่คุณให้แก่เราอาจถูกถ่ายโอนไปที่สหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจของเรา เราจะใช้วิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่เราถ่ายโอนไปยังสถานที่ต่างๆ

ความเปลี่ยนแปลงด้านคำแถลงด้านความเป็นส่วนตัว

หากมีความเปลี่ยนแปลงในหลักปฏิบัติใดๆ ของเราในอนาคต เราจะเพิ่มความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นในคำแถลงด้านความเป็นส่วนตัว อย่างไรก็ตาม ความเปลี่ยนใดๆ จะไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังสำหรับข้อมูลที่ถูกเก็บมาก่อนหน้า เว้นว่าเราได้แจ้งเตือนให้คุณทราบ และให้โอกาสคุณในการเลือกที่จะไม่เข้าร่วม

คำถาม

ถ้าคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับคำแถลงด้านความเป็นส่วนตัว หรือการสำรวจนี้ โปรดติดต่อ: SMG Privacy Office, 1737 McGee, Kansas City, MO, 64108