Politica de confidenţialitate

Confidenţialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi şi pentru partenerul nostru de cercetare, Service Management Group, Inc. Dorim să participaţi la sondajul nostru cu încrederea deplină că vă va fi respectată confidenţialitatea. Declaraţia de confidenţialitate descrie practicile noastre online în materie de confidenţialitate şi este în vigoare începând din iulie 2009.

Informaţiile pe care le colectăm

Pentru a completa acest sondaj, partenerul nostru de cercetare va culege informaţii care pot include date personale (precum numele sau adresa dvs. de e-mail), informaţii despre tranzacţii (cum ar fi informaţiile din bonul fiscal), precum şi răspunsurile dvs. la sondaj.

De asemenea, sunt colectate în mod automat informaţii despre computerul dvs. (adresa şi domeniul IP), browser-ul dvs. de Internet şi sistemul de operare (setările sistemului), utilizând instrumente standard de colectare a datelor precum module cookie, semnalizatoare web şi jurnale de la servere web.

Nu vom utiliza şi nici nu vom divulga informaţiile dvs. personale în scop comercial. Nu vă vom contacta şi nici partenerul nostru de cercetare nu o va face decât dacă solicitaţi în mod expres o comunicare sau dacă este necesar un contact pentru a verifica integritatea procesului de sondare.

Utilizarea datelor dvs. personale

În general, toate informaţiile pe care le colectăm sunt utilizate:

  • în scopul cercetării,
  • pentru realizarea unor stimulente şi
  • în alte scopuri profesionale zilnice, cum ar fi serviciile pentru clienţi, gestionarea integrităţii sondajului şi gestionarea site-urilor web.

Utilizăm informaţii colectate automat pentru gestionarea site-urilor web cu scopul de a ne asigura că sondajele noastre funcţionează corect pe toate computerele şi de a depista fraudele şi alte răspunsuri inadecvate la sondaj. Utilizăm informaţii agregate care nu vă identifică pe dvs. şi nici computerul dvs. în scop analitic şi de raportare.

Divulgarea datelor personale

Nu vom divulga datele dvs. personale niciunei persoane, decât dacă:

  • divulgarea este necesară pentru realizarea unui stimulent,
  • solicitaţi continuarea comunicării sau vă exprimaţi în alt mod acordul pentru divulgare,
  • divulgarea vizează un terţ care realizează servicii pentru noi – însă noi interzicem prestatorilor noştri de servicii să utilizeze în scop propriu datele dvs. personale,
  • divulgarea este cerută de lege (de exemplu, ca răspuns la o citaţie) sau necesară pentru prevenirea fraudei, gestionarea integrităţii sondajului, aplicarea drepturilor legale ori în scopuri similare, sau
  • divulgarea este asociată unui transfer de active sau al întreprinderii noastre.

Participarea la acest sondaj este voluntară. Dacă aveţi motive de îngrijorare privind practicile de colectare a informaţiilor, vă rugăm să nu completaţi sondajul şi să ne contactaţi la adresa de mai jos.

Securitatea informaţiilor

Am implementat garanţii tehnice, fizice şi administrative rezonabile pentru a vă proteja informaţiile personale împotriva accesului neautorizat sau a pierderii.

Transferuri internaţionale

Acest site web este operat în Statele Unite ale Americii. Dacă vă aflaţi în afara Statelor Unite, vă rugăm să reţineţi că orice informaţie pe care ne-o furnizaţi poate fi transferată în Statele Unite sau în alte ţări în care se desfăşoară activităţile noastre. Vom utiliza mijloace rezonabile pentru a proteja datele personale pe care le transferăm în toate locaţiile.

Modificări privind declaraţia de confidenţialitate

În eventualitatea în care vom opera modificări ale practicilor noastre în viitor, vom publica o declaraţie de confidenţialitate actualizată. Totuşi, nu vom aplica nicio modificare la informaţiile colectate anterior, decât dacă vă vom înştiinţa şi vă vom oferi posibilitatea de a vă retrage.

Întrebări

Dacă aveţi întrebări cu privire la această declaraţie de confidenţialitate sau la acest sondaj, vă rugăm să contactaţi: SMG Privacy Office, 1737 McGee, Kansas City, MO, 64108.