Politika ochrany soukromí

Vaše soukromí je pro nás i pro našeho partnera v průzkumu, společnost Service Management Group, Inc., velmi důležité. Chceme, abyste se našeho online průzkumu účastnili s plnou důvěrou, že vaše soukromí bude respektováno. Toto prohlášení o ochraně soukromí obsahuje vysvětlení našich postupů při ochraně soukromí na Internetu a platí od července 2009.

Informace, které shromažďujeme

Pro účely účasti v tomto průzkumu bude náš partner shromažďovat informace, které mohou zahrnovat osobní údaje (například vaše jméno nebo e-mailovou adresu), informace o transakcích (například informace z pokladní stvrzenky) a také vaše odpovědi v průzkumu.

Automaticky shromažďujeme také informace o vašem počítači (IP adresa a doména), internetovém prohlížeči a operačním systému (systémová nastavení). Používáme při tom standardní nástroje pro shromažďování dat , jako jsou „cookies“, soubory „web beacon“ a záznamy webového serveru.

Vaše osobní údaje nebudeme používat ani zpřístupňovat pro marketingové účely. Náš partner ani my vás nebudeme kontaktovat, pokud o komunikaci výslovně nepožádáte nebo pokud kontaktování nebude nezbytné k ověření řádného průběhu průzkumu.

Použití vašich osobních údajů

Veškeré informace, které shromažďujeme, obecně používáme k:

  • výzkumným účelům,
  • realizaci pobídkových programů a
  • jiným běžným obchodním účelům, jako je zákaznický servis, řízení řádného průběhu průzkumu a správa webové stránky.

Automaticky shromažďované informace používáme ke správě webové stránky, abychom zajistili řádné fungování našich průzkumů na všech počítačích a abychom dokázali odhalit podvody či jiné nepřípustné způsoby účasti v průzkumech. Pro účely reportingu a analýzy používáme souhrnné informace, podle nichž nelze identifikovat vás ani váš počítač.

Zpřístupnění osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudeme nikomu zpřístupňovat, pakliže:

  • zpřístupnění nebude nutné k realizaci pobídkového programu,
  • nebudete vyžadovat následnou komunikaci nebo jinak neposkytnete výslovný souhlas se zpřístupněním,
  • se nebude jednat o zpřístupnění třetí straně, která nám poskytuje služby – našim poskytovatelům služeb však zakazujeme používání vašich osobních údajů pro jejich vlastní potřeby,
  • zpřístupnění nebude vyžadováno zákonem (například v reakci na soudní obsílku) nebo nebude nutné k zabránění podvodu, řízení řádného průběhu průzkumu, vynucení zákonných práv či podobné účely, nebo
  • zpřístupnění nebude spojeno s převodem majetku našeho podniku.

Účast v tomto průzkumu je dobrovolná. Pokud máte jakékoli pochybnosti o postupech spojených se shromažďováním informací, zdržte se prosím účasti v průzkumu a kontaktujte nás na níže uvedené adrese.

Zabezpečení informací

Máme zavedena vhodná technická, fyzická a administrativní bezpečnostní opatření, která pomáhají chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem nebo ztrátou.

Mezinárodní převody

Tato webová stránka je provozována ve Spojených státech. Pokud se nacházíte mimo území Spojených států, vezměte prosím na vědomí, že veškeré informace, které nám poskytnete, mohou být převedeny do Spojených států nebo jiných zemí, v nichž se nacházejí naše podniky. Ve všech lokalitách použijeme přiměřené prostředky na ochranu převáděných osobních údajů.

Změny v prohlášení o ochraně soukromí

Pokud bychom v budoucnu prováděli jakékoli změny v našich postupech, vydáme aktualizované prohlášení o ochraně soukromí. Nebudeme však provádět žádné změny v dříve shromážděných informacích, aniž bychom vás předem upozornili a dali vám možnost odmítnutí.

Otázky

Pokud máte jakékoli otázky týkající se tohoto prohlášení o ochraně soukromí nebo tohoto průzkumu, kontaktujte prosím: SMG Privacy Office, 1737 McGee, Kansas City, MO, 64108.