Энэхүү компани болон түүний процессор Service Management Group, LLC ("SMG") нь IP хаяг ба домэйн, күүкийн мэдээлэл, програм хангамж, төхөөрөмжийн шинж чанар зэрэг мэдээллийг таны компьютер ба вэб хөтчөөс цуглуулах хүсэлтэй байна. Бид таны төхөөрөмж болон систем хоорондын харилцаанд дөхөм болох, судалгаа хүргэх, судалгааны шударга байдлыг хангах, залиланг илрүүлэх болон сэргийлэх, зах зээлийн судалгаа хийх, вэбсайт болон програмыг удирдах, сайжруулах, SMG Үйлчилгээний ашиглалтад дүн шинжилгээ хийх, сайжруулах болон дээшлүүлэх зорилгоор дээрх мэдээллийг ашигладаг. SMG нь АНУ-д цуглуулсан мэдээллийг боловсруулдаг. SMG-ийн хэрэгжүүлдэг нууцлалын арга хэмжээнүүдийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх холбоосоор дамжуулан авах боломжтой. "Үргэлжлүүлэх" дээр дарснаар та SMG-ийн күүки болон бусад мэдээлэл цуглуулах технологийг ашиглахыг зөвшөөрч байна.

Powered by smg Service Management Group